1 0 1 0 0 1 1 0 1 1


πριν καλά-καλά προλάβουμε
να τ' ανιχνεύσουμε,

το 'χουμε ήδη ψηφιοποιήσει


το συναίσθημα
κι έγινε το γέλιο μας
το πιο αληθινό

δύο τελείες και
μια παρένθεση από δίπλα


Γιατί ο έρωτας;

Διάσωση

 
Μπορούμε και μόνοι μας.


Είμαστε, όμως, τόσο περίεργοι
για εκείνον τον Άλλο...


Τον παράξενο.


Τον μυστήριο.Γι' αυτό, ο έρωτας.