(σημειώσεις από ένα τραγούδι που δε θα γράψω)
Αθήνα
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013


Εδώ πέρα, όλα τα ίδια.
Πώς θες να τα περνώ;
Κάποιος ψάχνει στα σκουπίδια…
Άλλος πέφτει στο κενό…

Αυτά είν’ εμένα που με πνίγουν·
όχι οι λογαριασμοί που λήγουν.