Συμβαίνει...
Σ’ αγαπούν πολλοί,
ξεχνάς  να  δώσεις.


Δε     σ’     αγαπούν     πολύ,
δίνεις ακόμη και σ’ εκείνους
που δεν μπορούν να πάρουν.