λόγια #2


σα να μας κλέβουμε στο ζύγι
εμείς οι ίδιοι

πολλές φορές δίνουμε στα λόγια το βάρος
που δεν έχουν
εις βάρος μας, αγάπη μου