γράφοντας


Τον διάλογο επιζητούμε γράφοντας, αποφεύγοντας όμως έτσι να έχουμε το εμπόδιο της παρουσίας τού συνομιλητή, που εκθέτει σε μόλυνση την ιερότητα και του νοερού.


...είπε η Κική Δημουλά
στον Κώστα Κατσουλάρη.
(BOOK PRESS, 07/08 2010)


ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 
Εσωτερικό Αθηναϊκού Σπιτιού (1955)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: