Να ξεχάσουμε...


Όλα, στο μυαλό μου.
Τίποτ’ άλλο…
Κι όλο, το καλό μου
το αναβάλλω.Μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα;
Έτσι κι αλλιώς, δεν έγιναν.
Δεν υπάρχουν σχόλια: