ιδιαιτέρως- Πώς μπορείς να με καταλαβαίνεις τόσο βαθιά;
  Έχεις ιδιαίτερες δυνατότητες;


- Έχω ιδιαίτερες αδυναμίες.