καχύποπτος

Είμαι καχύποπτος μ' αυτούς
που τα λεφτά τα λένε χρήματα,
και τ' αυτοκίνητο αμάξι.