Γίγνεσθαι




personne ne saura être
sans savoir devenir


κανείς δε θα μπορέσει να είναι
αν δεν ξέρει πώς να γίνει



("Jamais Partir", Michel Berger)

Δεν υπάρχουν σχόλια: