δυσκολία


πάντα βλέπω τη δυσκολία 
γιατί...

 υ π ά ρ χ ε ιπάντα την ξεπερνώ 
γιατί...

 μ π ο ρ ώ
Δεν υπάρχουν σχόλια: