ένα βήμα μόνο
ένα βήμα αναλογεί στον καθένα

φαίνεται απλό,
μα είναι όλη σου η προσπάθεια

και για να καλυφθεί η απόσταση
χρειάζονται δύο βήματα

εγώ έκανα την κίνησή μου

άλλο δεν έχωυ. γ. : και θέλω τόσο να σε κρατήσω


Δεν υπάρχουν σχόλια: